Radar Talentscan
Het TalentPaspoort geeft direct input voor gesprek

Snel een compleet beeld

De RadarTalentscan is hét instrument om bij elk activerings- of werkervaringstraject in te zetten. Zo brengt u met één instrument snel en overzichtelijk talenten, leerbaarheid, interesses, drijfveren, welbevinden en competenties in kaart.

Tegenwoordig moet u als professional in korte tijd een cliënt bewegen naar (vrijwilligers)werk. Daarvoor is het noodzakelijk iemand snel goed te leren kennen. Wat zijn iemands talenten, wensen en mogelijkheden? De RadarTalentscan geeft u in één tool antwoord op al deze vragen! Onze gedragswetenschappers hebben de scan speciaal ontwikkeld voor lager gekwalificeerden en mensen die de Nederlandse taal (nog) niet volledig beheersen. De scan is onder andere in het Arabisch te maken en de output is kort maar krachtig. Het TalentPaspoort is begrijpelijk, visueel sterk en uitermate geschikt om direct in gesprek te gaan. Zo kunt u sámen met uw cliënt ‘de puzzel’ naar een passend toekomstperspectief leggen.

De RadarTalentscan is ontwikkeld in samenwerking met:

Het TalentPaspoort geeft direct input voor gesprek

Zo werkt het

Professional stelt scan samen

Professional stelt scan samen

De professional kan eenvoudig een scan klaarzetten voor de cliënt.

Kandidaat maakt de TalentScan

Cliënt maakt scan

De cliënt kan kiezen om de scan in het Nederlands, Engels, Frans of Arabisch te maken. Desgewenst kan er een taal toegevoegd worden. De scans zijn kort, afwisselend en visueel ondersteund.

Direct resultaat in TalentPaspoort

Direct resultaat in TalentPaspoort

Na het afronden van de scan is het TalentPaspoort direct beschikbaar voor de professional. Begrijpelijke output in de vorm van een TalentPaspoort op één A4’tje.

Voorbeeld TalentPaspoort

TalentPaspoort

Sluiten
TalentPaspoort
 1. 1. Talenten en uitdagingen

  Waar blinkt iemand in uit? Dit is als het ware iemands onderscheidende vermogen. In welke rol of functie kan iemand zijn talenten gebruiken, waardoor hij in zijn kracht staat? Uiteraard is het ook belangrijk om hierbij rekening te houden met iemands uitdagingen, welke rollen of functies zijn minder passend? Waar krijg je energie van en wat kost je juist energie?

 2. 2. Drijfveren

  Waar komt iemand zijn bed voor uit? Wat vindt iemand belangrijk in zijn werk? Kunnen de drijfveren wel gevonden worden in het gewenste werkgebied?

 3. 3. Werkgebieden

  De cliënt stelt zijn top 5 van favoriete werkgebieden samen. De cliënt wordt daarmee gestimuleerd zelf al alternatieven te bedenken naast mogelijke favoriete opties. Passen de cognitieve mogelijkheden, talenten, uitdagingen en drijfveren binnen het gewenste én mogelijke werkgebied?

 4. 4. Competenties

  Dit is ontwikkelingsgerichte informatie; hoe beoordeelt de cliënt zelf zijn werkgerichte competenties en hoe wordt dit beoordeeld door een werkbegeleider of coach? Interessante informatie voor evaluaties of het stellen van leerdoelen.

 5. 5. Taalbegrip

  De scan is in verschillende talen beschikbaar, maar dit onderdeel is specifiek opgenomen om de kennis van de Nederlandse taal in te schatten. Kunnen werkinstructies begrepen worden of is taal een obstakel? Bij het kiezen van passend werk, is het belangrijk om te weten of taal een belemmering vormt of dat er vanuit het profiel werkzaamheden gezocht moeten worden waar taal minder relevant is. Ook kan er juist bewust gekozen worden voor een taalcursus.

 6. 6. Leerbaarheid

  Deze resultaten geven tezamen een inschatting over iemands leerbaarheid? Kan iemand dingen onthouden, informatie vlot verwerken en logisch redeneren? Koppel deze informatie aan iemands ambities en werkgebieden om de haalbaarheid van de wensen in te schatten en eventueel aan te passen.

 7. 7. Welbevinden

  Hoe voelt iemand zich op dit moment? Welbevinden heeft grote invloed op motivatie en commitment aan werk.

Desgewenst kunnen we een casus met u voorbespreken.
Neem daarvoor contact op via info@radartalent.nl

Sfeerimpressie

Om een indruk te krijgen, ziet u van elk onderdeel van de scan hiernaast een aantal voorbeeldvragen. Door middel van de gele pijltjes aan de zijkanten kunt u een aantal schermen bekijken. Onze scan is zowel op een tablet als een PC af te nemen. De totale scan is in gemiddeld 40 minuten af te nemen.

Leuk om zo eens over jezelf na te denken, het voelde helemaal niet als een test!

Dit maakt de RadarTalentscan uniek

 • Begrijpelijke output in vorm van TalentPaspoort op 1 A4’tje
 • Korte, duidelijke en afwisselende scans
 • Concreet startpunt voor activerings- of werktraject
 • Zeer geschikt voor lager gekwalificeerden
 • Vertaling in ondermeer Arabisch door native speakers
 • ‘Cultuur-arme’ scans
 • Ontwikkeld door gedragswetenschappers
 • Stimuleert het denken in mogelijkheden
 • Compleet instrument voor duurzame inzetbaarheid

De voordelen voor u als professional

 • Met één instrument uw cliënt compleet in beeld
 • Basis voor duurzame matching van cliënt aan (vrijwilligers)werk
 • Groepsgewijze en modulaire afname eenvoudig
 • In minder tijd en gesprekken meer doelgerichte informatie
 • Ook inzicht in cliënten die minder goed Nederlands spreken en/of lager gekwalificeerd zijn
 • Direct resultaat inzien en downloaden na afronding scan
 • Positieve insteek, kijken naar mogelijkheden samen met ‘al geactiveerde’ cliënt

Wat levert dit uw cliënt op

 • Korte, duidelijke en afwisselende scans
 • Begrijpelijke output in TalentPaspoort op één A4
 • Scan is eenvoudig te maken op tablet of PC
 • Cliënt maakt zelf taalkeuze voor de scan (ondermeer Arabisch)
 • Cliënt wordt op ‘ongedwongen wijze’ gestimuleerd na te denken over eigen toekomst
 • Maken scan wordt als positief en leuk ervaren!

Voor wie is de RadarTalentscan interessant

 • Gemeentes
 • Leerwerkbedrijven
 • Reïntegratiebureaus
 • Uitzendbureaus
 • Vrijwilligersorganisaties
 • Onderwijsinstellingen
 • Reclassering
 • Zorg- en welzijnsorganisaties
 • Organisaties betrokken bij ‘nieuwe Nederlanders’
 • Bedrijven met lager gekwalificeerd personeel
 • Organisaties die jongeren naar werk of opleiding begeleiden
 • ...

De RadarTalentscan in 1 minuut

Het is nu makkelijker om samen met de medewerker richting te bepalen

Meer informatie over onze scan?

Neem dan contact met ons op:
Margriet van der Heijden: 06 2122 0905 Christianne van de Beek: 06 2520 6621 Mail: info@radartalent.nl
Mail RadarTalent Download brochure